Prosimy Cię, Jezu,

wieczysty Oblubieńcze naszych serc

– wybieraj sobie z tego świata,

coraz to nowe zastępy dusz gotowych do służby,

tak, by wzrastała Twoja chwała w niebie

i pomnażało się Boże Królestwo na ziemi.

 

 

Matko pięknej miłości i wielkiego miłosierdzia

oraz Pośredniczko nasza u Boga,

mów swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi,

że Kościół potrzebuje

nowych ofiarnych powołań.

 

 

Święta Tereso, która obiecałaś,

że będziesz spuszczać z nieba deszcz róż, prosimy,

by użyźnił on glebę serc dziewczęcych

i budził w nich potrzebę i pragnienie

wstępowania także do naszej rodziny duchowej,

której Ty jesteś Patronką.

Amen.

 Nie ma wzajemnych relacji tam, gdzie jedni rozkazują,

a inni okazują uległość z lęku czy wygody.

Wzajemne relacje są natomiast tam, gdzie pielęgnuje się dialog,

słucha się z szacunkiem, gdzie jest wzajemne otwarcie, spotkanie i poznanie,

wspólne poszukiwanie prawdy, pragnienie braterskiej współpracy dla dobra Kościoła, który jest «domem jedności».

papież Franciszek

Święta

Poniedziałek, Rok A, I Dzień powszedni

Galeria

Wyszukiwanie