Miłość unika brania bez dawania…

unika rozkazywania bez służenia.

bł. papież Paweł VI

 

 

 

Panie Jezu Chryste,

w ciszy zaczynającego się poranka przychodzę do Ciebie,

prosząc o pokorę, zaufanie – Twój pokój, Twoją mądrość, Twoją siłę.

Pozwól oglądać mi dziś świat oczami pełnymi miłości.

Pozwól mi pojąć, że dzisiejsza moc Kościoła ma źródło w Twoim krzyżu.

Pozwól mi moich bliźnich przyjmować jako braci,

których chcesz kochać przeze mnie.

Daj mi gotowość służenia moim bliźnim,

aby całe dobro w nich zawarte mogło się ujawnić.

Daj mi myśli niosące błogosławieństwo

– zamknij moje uszy na każde nieprzemyślane słowo,

każdą złośliwą krytykę.

Pomóż mi, aby mój język służył tylko dobru.

Proszę o Panie Jezu Chryste, abym dziś była radosną i szczęśliwą,

aby wszyscy, których spotkam w mojej obecności,

odczuwali Twoją Miłość Miłosierną.

Bł. Miriam Baouardy

 

Nasze apostolstwo realizujemy przez:

 

  modlitwę -  liturgiczną, wspólnotową i indywidualną.

 

  pracę - wykonywaną z miłością ku Bogu i ludziom.

Pracujemy zawodowo według talentów, zdolności i wykształcenia m.in. jako katechetki, organistki, zakrystianki, pielęgniarki; w instytucjach kościelnych i świeckich.

 

  słowo - katechezy, konferencje.

Przez kontakt z ludźmi przekazujemy w odpowiedni sposób treści ewangeliczne, zachęcamy do pracy nad sobą, utwierdzamy w wierze i nadziei.

Staramy się budzić, podtrzymywać i umacniać powołania kapłańskie i zakonne.

 

 korespondencję - udostępnianie prasy, książek i filmów religijnych.

 

 spotkania u sióstr - prowadzimy liczne rozmowy duchowe, dajemy ponadto możliwość przeżywania w naszym domu zakonnym rekolekcji i dni skupienia dla dziewcząt.

 

Lepsza małość niż zuchwałość...

Te trzy hasła miejmy w życiu:

pracę, jedność i wytrwałość.

Powrót

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Galeria

Wyszukiwanie