Dojrzale kochaj!

Solidnie pracuj!

Mądrze odpoczywaj!

Kieruj się prawym sumieniem!

 

 

 

Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna.
Najważniejszym człowiekiem
jest zawsze ten naprzeciw.
Najważniejsza czynność to taka,
którą wykonujemy z miłością.


SPOSÓB NA ŻYCIE:

- troska o wewnętrzny pokój ducha;

- nie pragnąć za wszelką cenę bogactwa;

- unikać karierowiczostwa;

- trzymać się z daleka od zatwardziałych antypatii lub żywienia do kogoś nienawiści;

- reagować na pierwsze symptomy depresji, złego humoru, przygnębienia;

- uważać na stres oraz rozwijać umiejętność mówienia dosyć;

- inwestować w miłość i uczenie się, jak odróżniać ją już na pierwszy rzut oka od jej namiastek;

- nie ulęgać lękowi przed cierpieniem i śmiercią. Luigi Accattoli

*  *  *

Być zadowolonym ze skromnych środków do życia;

Szukać raczej elegancji niż luksusu i subtelności bardziej niż mody;

Posiadać raczej wartość niż szacunek;

Być zamożnym, a nie bogatym;

Uczyć się pilnie, myśleć dużo,

Mówić z łagodnością, działać uczciwie;

Słuchać otwartym sercem niemowląt i mędrców, owadów i ptaków;

Znosić wszystko radośnie,

Czynić wszystko z odwagą... William Ellery Channing

 *  *  *

Zostaw sobie czas na PRACĘ, ona jest źródłem sukcesu.

Zostaw sobie czas na ROZMYŚLANIA, one są źródłem siły.

Zostaw sobie czas na ZABAWĘ, ona jest tajemnicą młodości.

Zostaw sobie czas na LEKTURĘ, ona jest podstawą wiedzy.

Zostaw sobie czas na MODLITWĘ, ona oderwie Cię od spraw przyziemnych.

Zostaw sobie czas dla Twoich PRZYJACIÓŁ, oni są źródłem szczęścia.

Zostaw sobie czas na MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, ona jest Twoim darem dla niego.

Zostaw sobie czas na MARZENIA, one poniosą Twoją duszę do gwiazd.

Zostaw sobie czas na ŚMIECH, on pomoże znosić brzemię Twojego życia.

Zostaw sobie czas na PLANOWANIE, wtedy będziesz miał czas na pierwszych dziewięć rzeczy.

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  » 

Powrót

 Żyjmy dobrze na tym krótkim odcinku,

abyśmy tam doszli, gdzie nie będziemy przemijać. św. Augustyn

 

CZAS

Przeszłość i przyszłość są mało ważne, żyj chwilą obecną i przeżywaj ją jak najpiękniej.

 Kochasz życie? A więc nie marnuj czasu, ponieważ właśnie z niego składa się życie. B. Franklin

Czas jest najcenniejszym darem, jaki dał nam Bóg, a człowiek tak zadziwiająco i okrutnie go trwoni. Klemens XIV

Ludzie pospolici myślą tylko o spędzaniu czasukto ma rozum, myśli, jak uczynić go pożytecznym. A. Schopenhauer

Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość najdoskonalszy nauczyciel. Fryderyk Chopin

Nie ma rzeczy cenniejszej od czasu,ale też nie ma rzeczy tak mało szanowanej i bardziej pogardzanej niż czas. św. Bernard

Wszystko we właściwym czasie. Do prawdziwej mądrości należy również odczekanie na właściwy czas. bł. Arnold Janssen

 Jeżeli godzina wydaje mi się zbyt długa, mówię sobie, że nigdy już więcej nie wróci i nagle staje się nadzwyczaj krótka. Point de Vue

Ludzkość byłaby dawno szczęśliwa, gdyby zaangażowanie, które ludzie marnują na zaradzanie własnej głupocie, zużyli na nie popełnianie głupstw. G. Bernard Shaw

Nic nie jest cenniejsze od czasu: to cena wieczności! Bourdaloue

Dziękujmy Bogu za nadzwyczajną prędkość czasu, myśląc, że o zachodzie każdego dnia jesteśmy o krok bliżej Niego. Henry Duparc

Wszystkie dni tak, jak wszystkie miesiące, są godzinami Pana; dlatego wszystkie są tak samo piękne. św. Jan XXIlI

Och, ten pogardzany czas... Jest najbardziej pożądany przez ludzi światowych w chwili śmierci... ale go nie dostaną! św. Alfons

Niech żaden dzień nie będzie przez ciebie przeżyty na darmo. Pamiętaj, że czas jest najbardziej nasz ze wszystkich naszych rzeczy i że raz utracony nie da się już odzyskać. Mategazza

Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcę Go kochać. Bóg czeka jak żebrak, który stoi milczący i nieruchomy przed kimś, który może da mu kawałek chleba. Czas jest tym czekaniem Boga… który żebrze o naszą miłość. Simone Weil

Ponieważ w godzinie zdawania sprawy zaciąży ci to, dostatecznie nie zużyłeś czasu teraźniejszego na służbę Bogu, dlaczego, nie zużyjesz go teraz tak, jakbyś chciał zrobić to w chwili śmierci? św. Jan od Krzyża

Czego w tej chwili oczekuje ode mnie miłość?

Każda chwila czasu jest cenna, a każdy czas, który dobrze spożytkujesz, będzie skarbem zdobytym przez ciebie. św. Jan Bosko

Spełniajcie szybko dobre uczynki, bo może zabraknąć wam czasu. św. Jan Bosko

 Nie traćcie czasu, czyńcie dobrze, czyńcie wiele, a nigdy nie pożałujecie, żeście coś zrobili. św. Jan Bosko

 Jedna minuta czasu jest cennym skarbem, warta jest nieskończoność, ta jest tyle, co sam Bóg. św. Jan Bosko

 Gdyby wszyscy ludzie nadawali godzinie, która ma właśnie wybić, taką wartość, jaką chcieliby, aby posiadała ostatnia godzina ich życia, świat poszedłby do przodu bardzo szybko po drodze chrześcijańskiego ideału. N. Salvaneschi

Czas jest okrutny, ale każda mijająca chwila, a zatem również ta, która zabija, jeżeli otrzymamy ją od Boga a nie od czasu, może się stać chwilą zmartwychwstania. Patriarcha Atenagoras

Czas jest dobrem, tak biednego jak i bogatego. Domenico Cavalca

Bóg czyni wszystko we właściwym czasie. św. Edyta Stein

 Nie odpowiadaj w urazie; nic nie rozwiązuj w pośpiechu. Zawsze, kiedy jest to możliwe, daj sobie czas. Lamartine

Ci, którzy zajmują się sprawami ludzkimi, mówią, że czas jest złotem. To, zdaje mi się, mało: dla nas, którzy zajmujemy się sprawami duszy, czas jest chwałą! św .J. E. Escriva

 Część czasu wyrywają nam z ręki, część wyjmują nam delikatnie, a część wyślizguje się sama i nawet tego nie zauważamy. Seneka

Gdybym musiała rozpocząć moje życie od nowa, jakże bym chciała nie stracić już ani jednej chwili mojego czasu! bł. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy

Każda godzina stracona w młodości jest prawdopodobnym nieszczęściem przyszłości. Napoleon

Czas spożytkowany na chwałę Boga i dla zdrowia duszy nigdy nie jest czasem straconym. św. O. Pio

Nie trać czasu na myśleniu o przeszłości. Jeśli wykorzystałeś ją dobrze, chwal za to Boga. Jeśli źle, odczuwaj do niej odrazę i ufaj dobroci Ojca Niebieskiego. św. O. Pio

Kiedy na próżno marnujesz czas, lekceważysz dary Boże, teraźniejszość, którą On, nieskończenie dobry, powierza twojej miłości i hojności. św. O. Pio

To nie czas się spieszy to my nie nadążamy. L. Tołstoj

Bóg wie, co robi. Nie myli się w przydzielaniu ludziom czasu. Każdemu daje czas na zrobienie tego, co chce, by zrobił. Michel Quoist

Zmarnowany czas jest bytem, wykorzystany – życiem. Edward Young

Czas ma ogromną wartość, ponieważ każda stracona chwila jest stracona na zawsze; musimy traktować go jako cenny czynnik budowy charakteru, ponieważ jest on wielkim i cichym organizatorem przyzwyczajeń. Lacordaire

Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili. Ks. Jan Twardowski

 

CISZA

Nie lękajmy się czynienia ciszy na zewnątrz nas i w nas samych,jeśli chcemy być zdolni nie tylko do dostrzeżenia głosu Boga, lecz także tych, którzy stoją obok nas, naszych bliźnich.  Benedykt XVI


…Nawet wśród krzątaniny i napięć naszego codziennego życia potrzebujemy miejsca na milczenie, ponieważ to w milczeniu
znajdujemy Boga i w milczeniu odkrywamy nasze prawdziwe .
A odkrywając nasze prawdziwe odkrywamy szczególne powołanie,
jakie Bóg daje nam w celu budowania Jego Kościoła
i odkupienia naszego świata.
Benedykt XVI
 

Szukaj ciszy! Zagłębiaj się w jej tajemnicę.
W niej twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi.
Phil Bosmans
 

 
Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. 
Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia.
kard. Stefan Wyszyński
 

 Przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła, jest cisza.
Antoine de Saint-Exupery
 

 
Tak trwać przed Tobą, Panie. I to wszystko.
Zamknąć oczy ciała, zamknąć oczy duszy
I trwać nieruchomo w uciszeniu.
Stanąć przed Tobą, który stoisz tu, przede mną.
Być przy Tobie, Nieskończona Obecności.
Zgadzam się nic nie czuć, Panie,
nic nie widzieć, nic nie słyszeć,
bez żadnej myśli, bez żadnego obrazu, w ciemnościach.
Po prostu jestem, by spotkać Cię bez przeszkód,
w milczeniu wiary, przed Tobą, Panie…
A. Michael Quoist
 

W Księdze IX „Wyznań” św. Augustyn opisuje rozmowę ze swoją matką, św. Moniką. Jest to bardzo piękna scena: wraz z matką przebywają
w gospodzie w Ostii i z okna widzą niebo i morze,
przekraczają niebo i morze, przez chwilę dotykają serca Boga
w milczeniu stworzeń. I tu pojawia się idea podstawowa na drodze ku Prawdzie: stworzenia winny milczeć, jeśli ma nastąpić cisza,
w której może mówić Bóg.
Jest to zawsze prawdziwe także w naszych czasach:
niekiedy istnieje swego rodzaju lęk przed ciszą, skupieniem,
zastanowieniem się nad własnymi działaniami,
nad głębokim sensem własnego życia.
Często wybiera się jedynie życie umykającą chwilą,
łudząc się, że przyniesie to trwałe szczęście.
Często ludzie wolą żyć powierzchownie, bez myślenia,
bo wydaje się, że tak jest łatwiej. Istnieje lęk przed poszukiwaniem
Prawdy lub może, że to Prawda nas znajdzie,
pochwyci i przemieni nam życie,
tak jak się to stało w przypadku św. Augustyna.
Romano Guardini
 
 
W chwili nieszczęścia człowiek oswaja się z prawdą,
to znaczy z ciszą. Czekajmy.
Albert Camus
 
 
Woda w naczyniu lśni, woda w morzu jest ciemna.
Małe prawdy wyrażają się jasnymi słowy.
Wielkim prawdom towarzyszy wielka cisza.
Rabindranath Tagore
 

Bóg mówi w ciszy. ...Ciągle ktoś ma coś do powiedzenia,
ciągle ktoś na kogoś krzyczy, chcąc udowodnić swoją rację.
Są pośród nas tacy, którzy już nie potrafią słuchać,
nie potrafią milczeć, tylko ciągle mówią i mówią...
Oni czują, że cisza ich zabija.
abp Władysław Ziółek
 
    
Nic nie mija bez echa, nawet cisza.
Stanisław Jerzy Lec

Kiedy krzyczysz, wszyscy cię słyszą.
Kiedy szepczesz, tylko ci najbliżsi cię słyszą.
Kiedy milczysz, słyszy cię twój najlepszy Przyjaciel
.

 


Ciszy nie ma
na wierzchołkach gór.
Zgiełku nie ma
na targowiskach miast.
I jedno i drugie jest
w sercu człowieka.
Cisza nie tylko wyraźniej mówi,
ale i dokładniej słyszy.
Władysław Grzeszczyk

Jest bowiem kilka odmian ciszy:
najlepsza jest ta, która zapada
z wyboru człowieka, a nie przeciw niemu.
Dorota Tyrakowska

Mowa ziemi jest podobna do mowy miłości – ziemia także przemawia w ciszy.
Stąd zapewne bierze się to przymierze między zakochanymi i umierającymi a ziemią.
Płynie ono z pokrewieństwa ciszy.
Józef Stanisław Tischner

Największe cuda powstają w największej ciszy.
Wilhelm Raabe

W samotnej ciszy kształcą się talenty, a charaktery wśród odmętu świata.
Johann Wolfgang Goethe

Prawdziwy wzrost świata odbywa się w ciszy i w milczeniu,
w głębi i samotności.
Jerzy Zawieyski

Cisza jest żywiołem, w którym formują się rzeczy wielkie.
Thomas Carlyle

Umysł żywi się ciszą nocy.
Pliniusz Młodszy

Czym jest cisza w powietrzu?
Jest to spokój w szerokich przestrzeniach powietrznych.
Arystoteles

...Musicie nauczyć się słuchać nie tylko nut, lecz także przerw między nutami.
Tam mieszka Duch Boży. Spróbujcie słyszeć nie tylko tekst pieśni,
ale też ciszę między słowami. Wówczas pojawi się przemiana.
Potem zaczynamy słyszeć słowo Boże w każdej ciszy.
Zmienia się życie. Już nigdy nie usłyszycie niczego tak samo.
Talbot

Owocem ciszy jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara,
owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba.
bł. Matka Teresa

Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.
Paul Claudel

MUZYKA

Tym, co najbliższe jest wyrażenia niewypowiedzianego, zaraz po ciszy, jest muzyka. A. Huxley

 

Każda sztuka ma swój surowiec, z którego jest zrobiona. Surowcem muzyki jest cisza… Anna Kamieńska

Muzyka jest jedną z dróg, którymi dusza powraca do nieba. Tasso

Od muzyki do Boga krótka droga. G. Borsara

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Ps 98,5-6

Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda! Ps 105,2

 

Muzyka odsłania zasypaną drogę do serca, do centrum naszego istnienia, tam, gdzie styka się ono z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela. kard. Joseph Ratzinger

 

 Muzyka jest modlitwą i wehikułem, służącym porozumieniu i jedności osób oraz narodów.  … należy do wszystkich kultur i można powiedzieć, że towarzyszy każdemu przeżyciu człowieka, od bólu do przyjemności, od nienawiści do miłości, od smutku do wesela, od śmierci do życia. Widzimy, jak w ciągu wieków i tysiącleci muzyka zawsze służyła nadaniu kształtu temu, czego nie sposób wyrazić w słowach, ponieważ wywołuje emocje trudne doi przykazania w inny sposób. To zatem nie przypadek, że każda cywilizacja przywiązywała wagę do muzyki... Muzyka, wielka muzyka, odpręża ducha i w niemal naturalny sposób zachęca do wzniesienia umysłu i serca ku Bogu, w każdej sytuacji, zarówno radosnej, jak i smutnej ludzkiej egzystencji. Muzyka może zamienić się w modlitwę. Benedykt XVI

 Muzyka jest cudem, cudem, cudem... Zjawiskiem trudnym do wytłumaczenia, ale o wszelkich znamionach cudowności, które zachwyca, daje radość, wzruszenie....Jest po prostu cudem! Prof. Mieczysław Tomaszewski

Muzyka jest najskuteczniejszym sposobem dyscyplinującym, wywiera dobry wpływ na moralność i świętość.św. Jan Bosko

 Muzyki dzieci słucha się sercem a nie uszami. św. Jan Bosko

Tego, co nie potrafią powiedzieć barwy, marmury czy wiersze, potrafi powiedzieć muzyka. G. Borsara

Muzyka pochodzi bezpośrednio z nieba! Harmonia dźwięków ma w sobie coś bardziej wewnętrznego, tajemniczego i sekretnego od harmonii linii i barw. G. Dupre

Muzyka tworzy piękną, niewidzialną, dźwięczną ojczyznę dla wszystkich ludzi: każda różnica językowa i narodowa znika – tu wszyscy uważają się za braci. B. Frenzel

Piękna muzyka jest uniwersalnym językiem, który mówi bezpośrednio z serca do serca, poza murami i poza granicami narodów. Pius XII

Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury. Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie. Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera ogromny wpływ. św. Jan Paweł II

Muzyka jest reminiscencją niebiańskiego błogosławieństwa. Platon

Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach. Franz Schubert

Muzyka wymywa z duszy kurz codziennego życia. B. A.

Nie ma błysku bez grzmotu, nie ma święta bez muzyki. Przysłowie

 

Muzyka jest wszędzie, trzeba tylko słuchać.

Gdzie brak słów, tam mówi muzyka. H. C. Andersen

 

… mozartowska pogoda, w której wszystko pozostaje w harmonii, jest darem łaski Boga, ale też owocem żywej wiary Mozarta. Ilekroć słucham jego muzyki, nie mogę nie powrócić myślami do mego kościoła parafialnego, gdzie będąc małym chłopcem każdej niedzieli słyszałem jego Mszę: całym sercem czułem, że dotykał mnie promień niebiańskiego piękna; wrażenie to odnoszę za każdym razem, także dzisiaj, słuchając tej wielkiej i dramatycznej medytacji o śmierci.

… szczególnie w swej muzyce sakralnej potrafi ukazać świetlaną odpowiedź Bożej miłości, która daje nadzieję, nawet wtedy, gdy życie człowieka rozdziera cierpienie i śmierć.
Benedykt XVI

 

…Chopin żył bardzo skromnie i niewiele po nim zostało, ale to, co nam pozostawił jako owoc swego geniuszu, jest skarbem, który przetrwa wieki. Kompozytor był skromnym człowiekiem, choć miał świadomość swych wielkich zdolności, ale przede wszystkim pragnął zostawić nam swego rodzaju ABC tego, co najcenniejsze w muzyce i kulturze polskiej.

...Ujmujący urok i piękno jego muzyki jest tak urzekające i porywające za serce, że trudno człowiekowi wierzącemu nie dostrzec w tym odblasku odwiecznego Boga, który jest najwyższą harmonią piękna, dobra i prawdy.

uniwersalny wymiar i piękno muzyki Chopina, która nas wzrusza, zachwyca i wznosi ku wyżynom piękna pozwala w niej dostrzec drogę, która prowadzi do Boga.

… tajemnica Wcielenia „pozwala nam pójść jeszcze o krok dalej i dostrzec w pięknie muzyki coś w rodzaju wcielonego piękna samego Boga”, gdyż - jak pisała Simone Weil – „we wszystkim, co budzi w nas czyste i autentyczne poczucie piękna, jest rzeczywiście obecny Bóg”. - Nie ulega wątpliwości, że taką drogą dla człowieka wierzącego jest także czarujące piękno muzyki Chopina.
abp Henryk Muszyński

 

Chcemy podziękować Bogu za dar życia i twórczości Fryderyka Chopina, ubogacającej kulturę polską i całego świata. Chcemy jednocześnie prosić o wrażliwość wobec piękna jego muzyki – by prowadziła nas do źródeł piękna, do samego Boga.

… życie kompozytora uświadamia nam, iż człowiek obdarzony jest wrażliwością na dobro, prawdę i piękno – te cechy prowadzą nas do Boga. W każdym pokoleniu są ludzie, którzy potrafią pokazać piękno ludzkiej egzystencji i ukazać ją poprzez muzykę. Taki właśnie był Chopin. … Kościół potrzebuje sztuki, aby to co niewidzialne duchowo stawało się widoczne,za pomocą barw i dźwięków, które przekładają się na język człowieka. Kościół potrzebuje muzyki.
kard. Stanisław Dziwisz

 

... – Bóg jest Bogiem sensu i piękna. Przywołując w dzisiejszy wieczór postać Fryderyka Chopina, myśląc o przedziwnej sile oddziaływania jego muzyki, równocześnie uświadamiamy sobie, że ta harmonia i piękno ma obejmować całe nasze życie, wyrażać się w codziennym świadectwie bliskości wobec Boga.

Dziś przeżywając piękno jego muzyki, dziękując Bogu za dary, które czynią bogatszą rodzinę ludzką, czujemy się współspadkobiercami tego dziedzictwa, gdzie zadaniem dla nas pozostaje odpowiedzialność za piękno, w warunkach gdzie mamy wyjątkowe przejawy inwazji brzydoty, agresji, pogardy dla człowieka, braku szacunku.

... - Łatwo jest wdeptać człowieka w błoto i tę procedurę widzimy często pod polskim niebem, ale muzyka Chopina na nas, jego rodakach, zostawiająca swoje duchowe piętno, jest zobowiązaniem do tego, byśmy byli świadkami piękna i czuli się współodpowiedzialni za poziom piękna w świecie.
abp Józef Życiński

 

 ŚPIEW

Chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. Ps 146,2

 Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy. Ps 92,2

 Ja zaś uwielbiam Pana za Jego sprawiedliwość, psalm śpiewam imieniu Pana Najwyższego. Ps 7,18

Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. PS 9,3


 Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie, niech imię Twoje opiewa! PS 66,4 Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! PS 96,1

 Jedynym zadaniem muzyki jest śpiewanie chwały Bożej, z której rodzi się porządek i miara. Ona rozporządza i podtrzymuje wszystkie dzieła cudownym koncertem i harmonią. Tomas L. de Victoria

  Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym. Hezychiusz

 Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli; uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów. św. Bazyli

Śpiew przepędza demony, przyciąga Aniołów Stróżów, wlewa pewność w lękach nocy i spokój pośród prac dnia. Jest ochroną dla dziecka, ozdobą młodego, ulgą starego, elementem doskonałości dla początkujących, wzlotem dla czyniących postępy, koroną dla doskonałych. św. Bazyli

Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości, czyni piękną nawet pustynię; daje zajęcie Aniołom, jest duchową ozdobą niebiańskiej republiki. św. Bazyli

Jeżeli nasze szczęście w niebie będzie wspólnym śpiewem, dlaczego nie mamy zacząć już teraz? P. Caludel

 Bóg szanuje mnie, kiedy pracuję, ale kocha mnie, kiedy moje serce śpiewa! Rabindranath Tagore

Bóg szanuje mnie, gdy pracuję, ale kocha mnie, gdy śpiewam. Rabindranath Tagore


Czy wychwala słowo człowieka, czy nadaje melodię Słowu Bożemu, czy też rozbrzmiewa bez słów – muzyka, głos serca – wzbudza ideały piękna, aspiracji do doskonałej nie zakłóconej ludzkimi pasjami harmonii oraz marzenie o powszechnej komunii. św. Jan Paweł II

 

Prawosławni wierzą, że śpiew cerkiewny i ikona malowana dźwiękiem – ma moc przeniesienia nas w rzeczywistość niebiańską. Śpiew cerkiewny to sposób kontaktowania się z Bogiem i nie wolno wykonywać go bez takiej intencji i bez pragnienia modlitwy

Natalia Budzyńska

Święta

Sobota, XIV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Galeria

Wyszukiwanie