Żyjemy

w duchu naszej patronki

 

– św. Teresy

od Dzieciątka Jezus

i Najświętszego Oblicza

 

 

 

 

Miłość:

Dawać ciepło, nie raniąc nikogo.

Być ogniem, nie spalając nikogo.

W ekonomi miłości musisz dać więcej niż posiadasz.

Musisz dać siebie samego

W wieczór miłości, już bez przypowieści

Rzekł Jezus uczniom: ,,Ten, kto mnie miłuje

I wszystko, co się w mej nauce mieści,

Ochotnym sercem chować usiłuje,

Ten i od Ojca umiłowan będzie —

Ojciec wraz z Synem u niego zagości

I już na ziemi odpoczywać będzie           

     W wiecznej miłości”.

 

* * * * * 

Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Jr 31, 3

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 1 J 3,1

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 1 J 4,7

 

Miłość jest darem "największym", który nadaje wartość wszystkim innym, a jednak "nie szuka poklasku, nie unosi się pychą", owszem "współweseli się z prawdą" i dobrem innych. Kto prawdziwie kocha, "nie szuka swego", "nie pamięta złego", "wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma" (por. 1 Kor 13,4-7). Na końcu, kiedy spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem, wszystkich innych darów zabraknie; jedynym, który pozostanie na wieczność, będzie miłość, albowiem Bóg jest miłością, a my będziemy Jemu podobni w doskonałej jedności z Nim. Deus caritas est

Miłość, o ile jest piękna, kiedy otrzymujemy ją w darze, o tyle jest zniekształcona, kiedy jej szukamy i kiedy się jej domagamy. św. O. Pio

Miłość to skrzydło, które Bóg dał duszy, aby mogła się do Niego wznieść. Michał Anioł Buonarotti

Miłość niszczy wady i prowadzi prędko do doskonałości. św. Maksymilian Kolbe

Miłość jest niebiańską kroplą, która wpadła do kielicha życia, aby złagodzić jego gorzki smak. Anonim

Miłość jest najpotężniejszą siłą, jaką posiada świat, ale i najskromniejszą, jaką można sobie wyobrazić. Gandhi

Miłość jest oceanem, z którego biorą swój początek i koniec wszystkie inne cnoty. Lacordaire

Miłość jest najwyższym sensem istnienia. Ernest Hemingway

Miłość to moneta wybita w banku Boga. E. Giaccone

Miłość nie szuka racji, ani zysku poza sobą. Jej zysk polega na istnieniu. Kocham, bo kocham. Kocham, aby kochać. św. Bernard

Miłość jest to największe i jedyne bogactwo na ziemi. Alfons Daudet

Miłość jest jak cień człowieka, kiedy ją gonisz ona ucieka. Adam Asnyk

Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą, lecz trzeba, żeby miała twarz człowieczą. Adam Asnyk

Miłość jest to źródło wszystkich cnót ludzkich. Victor Hugo

Miłość jest to najwyższe i jedyne bogactwo nas ziemi. Alphonse Daudet

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  » 

Powrót

 

Słowa i myśli św. Teresy

 

 

„Nasz Ojciec, który widzi w skrytości,

bardziej zwraca uwagę na intencje

niż na wielkość uczynku (św. Teresa)

            

 

 

                                                           Dlatego więc:

 

Staramy się dawać ludziom dobro w ukryciu,

bez względu na to,

gdzie, komu i w jakich okolicznościach.

 

 

„Nie mam innego sposobu, żeby dowieść Ci, Jezu,

mojej miłości, jak tylko rzucać kwiaty, to znaczy,

że nie opuszczę żadnej, choćby najmniejszej, okazji do ofiary,

żadnego spojrzenia, żadnego słowa,

wykorzystam najdrobniejsze nawet uczynki, aby je pełnić z miłości.

Chcę cierpieć z miłości i radować się z miłości,

w ten sposób będę rzucać kwiaty przed Twoim tronem”.

 

Okazujemy Bogu miłość

w drobiazgach dnia codziennego.

 

 
 

„Pozostańmy, zatem jak najdalej od tego,

co błyszczy, umiłujmy naszą maleńkość (...),

wtedy będziemy ubogie w duchu

i Jezus przyjdzie nas odnaleźć,

jakkolwiek daleko będziemy,

i przemieni nas w ogniu miłości”

 

 

Czynimy rzeczy zwyczajne te,

które Bóg daje nam do wypełnienia.

Cenimy prostotę, naturalność.

 

 

„Wystarczy upokorzyć się i znosić cierpliwie

swoje niedoskonałości:

oto świętość prawdziwa”.

 

 

Nie tworzymy wspólnoty ludzi doskonałych,

lecz tych którzy pragną Boga i wierzą

 w Jego niepojętą Miłość ku nam.

 

 

„Wszystko, co robiłam, czyniłam,

aby sprawić przyjemność Panu Bogu

i aby zbawiać Mu dusze”.

 

 

 Nie szukamy własnej wielkości ani doskonałości,

lecz tego, co podoba się Bogu.

 

 

„Pan miłuje tych, którzy dają z radością (2 Kor 9, 7).

Kiedy tylko mogę, robię wszystko co w mojej mocy,

by być radosną,

by sprawiać drugim przyjemność”.

 

 

Pragniemy sprawiać

przyjemność ludziom przez dobre słowo,

uśmiech, drobny gest życzliwości...

 

 

„Prawdziwa jest ta chwała, która trwa wiecznie,

i aby ją zdobyć, nie trzeba koniecznie

dokonywać dzieł rzucających się w oczy...”

 

 

Nie żyjemy tylko dla siebie.

Obdarzamy cichą modlitwą mijanych przechodniów;

pomocą – potrzebujących,

obecnością przy chorych i cierpiących...

 

 

„Dobremu Bogu podoba się w mojej małej duszy to,

gdy widzi, że kocham moją małość i moje ubóstwo,

podoba Mu się moja ślepa ufność w Jego miłosierdzie”

 

 

Uczymy się bezgranicznego zaufania

w Boże Miłosierdzie.

 

 

 

„W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością.

W ten sposób będę wszystkim”.

 

Uczymy się „żyć miłością”.

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Galeria

Wyszukiwanie