Żyjemy

w duchu naszej patronki

 

– św. Teresy

od Dzieciątka Jezus

i Najświętszego Oblicza

 

 

 

 

Miłość:

Dawać ciepło, nie raniąc nikogo.

Być ogniem, nie spalając nikogo.

W ekonomi miłości musisz dać więcej niż posiadasz.

Musisz dać siebie samego

Ach żyć miłością — to Mistrza i Pana

Błagać, by wzniecał płomienne zapały

W duszy wybranej i świętej kapłana,

By stał się czysty jak serafin biały.

Za Kościół święty wciąż modlić się z wiarą,

Jako za matką, błagać Cię z ufnością,

Za jego święte sprawy być ofiarą —           

     To żyć miłością!

 

* * * * *

Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Hbr 10.24

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Rz 12,10

 

Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość! Johannes Eckhart

Miłość odkrywa brata w tym człowieku, który w tym momencie nas mija... Riccardo Lombardi

Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na to zasługuje. Marie von Ebner-Eschenbach

Miłość zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby staje się ważniejsze niż twoje. H. Jackson Brown, Jr.

Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy; kochać to zgodnie przerwać rozmowę, żeby posłuchać deszczu... Wojciech Kuczok

Miłość nie stara się panować, robi coś więcej – kształtuje. Goethe

Wszystko to, co wypełnia twoje dni, musi być okazją do tego, aby cała moja miłość przeniknęła twoją duszę. G. Courtois

Bez miłości, wszystko jest niczym. św.Teresa z Avila

Miłość jako cnota, która dla bogatych powinna być najłatwiejszą, jest dla nich najtrudniejsza. św. Bazyli

Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. Seneka Młodszy

To miłość stwarza ukochaną osobę. Abraham H. Maslow

Czym jest ta siła, która popędza nas jako jednostki i jako gatunek, by wzrastać wbrew naturalnemu oporowi własnej bierności? To miłość. M. Scott Peck

Świat składa się z samych okazji do miłości. Soeren Kierkegaard

Właśnie dziś, jak i każdego dnia, On pragnie mojej miłości. Tęskni w mojej duszy za mną. św. Matka Teresa zx Kalkuty

Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno.  Andrzej Sapkowski

Miłość jednak może być jedynie wtedy doskonała, gdy pragnie dobra tych, którzy pragną dla nas zła. Bóg dopuszcza sytuacje, w których nasza miłość ma szansę być doskonałą. o. Augustyn Pelanowski

Świadomość, jaką znajdziesz na dnie twojej miłości, ukształtuje twoje życie. Maurice Maeterlinck

Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnice miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdziecie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy. Francis Mauriac

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  » 

Powrót

 

Słowa i myśli św. Teresy

 

 

„Nasz Ojciec, który widzi w skrytości,

bardziej zwraca uwagę na intencje

niż na wielkość uczynku (św. Teresa)

            

 

 

                                                           Dlatego więc:

 

Staramy się dawać ludziom dobro w ukryciu,

bez względu na to,

gdzie, komu i w jakich okolicznościach.

 

 

„Nie mam innego sposobu, żeby dowieść Ci, Jezu,

mojej miłości, jak tylko rzucać kwiaty, to znaczy,

że nie opuszczę żadnej, choćby najmniejszej, okazji do ofiary,

żadnego spojrzenia, żadnego słowa,

wykorzystam najdrobniejsze nawet uczynki, aby je pełnić z miłości.

Chcę cierpieć z miłości i radować się z miłości,

w ten sposób będę rzucać kwiaty przed Twoim tronem”.

 

Okazujemy Bogu miłość

w drobiazgach dnia codziennego.

 

 
 

„Pozostańmy, zatem jak najdalej od tego,

co błyszczy, umiłujmy naszą maleńkość (...),

wtedy będziemy ubogie w duchu

i Jezus przyjdzie nas odnaleźć,

jakkolwiek daleko będziemy,

i przemieni nas w ogniu miłości”

 

 

Czynimy rzeczy zwyczajne te,

które Bóg daje nam do wypełnienia.

Cenimy prostotę, naturalność.

 

 

„Wystarczy upokorzyć się i znosić cierpliwie

swoje niedoskonałości:

oto świętość prawdziwa”.

 

 

Nie tworzymy wspólnoty ludzi doskonałych,

lecz tych którzy pragną Boga i wierzą

 w Jego niepojętą Miłość ku nam.

 

 

„Wszystko, co robiłam, czyniłam,

aby sprawić przyjemność Panu Bogu

i aby zbawiać Mu dusze”.

 

 

 Nie szukamy własnej wielkości ani doskonałości,

lecz tego, co podoba się Bogu.

 

 

„Pan miłuje tych, którzy dają z radością (2 Kor 9, 7).

Kiedy tylko mogę, robię wszystko co w mojej mocy,

by być radosną,

by sprawiać drugim przyjemność”.

 

 

Pragniemy sprawiać

przyjemność ludziom przez dobre słowo,

uśmiech, drobny gest życzliwości...

 

 

„Prawdziwa jest ta chwała, która trwa wiecznie,

i aby ją zdobyć, nie trzeba koniecznie

dokonywać dzieł rzucających się w oczy...”

 

 

Nie żyjemy tylko dla siebie.

Obdarzamy cichą modlitwą mijanych przechodniów;

pomocą – potrzebujących,

obecnością przy chorych i cierpiących...

 

 

„Dobremu Bogu podoba się w mojej małej duszy to,

gdy widzi, że kocham moją małość i moje ubóstwo,

podoba Mu się moja ślepa ufność w Jego miłosierdzie”

 

 

Uczymy się bezgranicznego zaufania

w Boże Miłosierdzie.

 

 

 

„W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością.

W ten sposób będę wszystkim”.

 

Uczymy się „żyć miłością”.

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Galeria

Wyszukiwanie