Żyjemy

w duchu naszej patronki

 

– św. Teresy

od Dzieciątka Jezus

i Najświętszego Oblicza

 

 

 

 

Miłość:

Dawać ciepło, nie raniąc nikogo.

Być ogniem, nie spalając nikogo.

W ekonomi miłości musisz dać więcej niż posiadasz.

Musisz dać siebie samego

 Ach żyć miłością! — gdzież większe szaleństwo?

Świat na mnie woła: porzuć to śpiewanie!

Daremne życia Twojego męczeństwo,

Daremne Twoich wonności rozlanie!...”

Kochać Cię Jezu — jak płodna to strata!

Dla Ciebie tylko wszystkie me wonności,

Chcę przeto śpiewać, schodząc z tego świata:

Konam z miłości!

 * * * * *

 

Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. 1Tym 1,5

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. Ef 5, 1-2

 

Bez Miłości wszystkie dzieła są niczym, nawet takie, najwspanialsze jak wskrzeszanie zmarłych i nawracanie narodów. św. Teresa z Lisieux

Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść – ani jednego dobrego czynu. Aleksander Świętochowski

Chrześcijaństwo uczy ludzi, że miłość jest więcej warta od inteligencji. Jacques Maritain

Miłość jest jedynym skarbem, który się pomnaża, kiedy go dzielisz. C. Cantù

Miłość jest głównym kluczem, który wszystko u ludzi otwiera. Theodor Gottlieb von Hoppel

Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości. Martin Luther King

Miłość nie potępia, miłość oczyszcza i dźwiga. Henryk Ibsen

Każda zasiana miłość, wcześniej czy później zakwitnie. R. Follereau

Miłość jest mocą, której potrzebuję, by podejmować odważne decyzje oraz światłem, którego potrzebuję, by moje decyzje były nie tylko odważne, ale i mądre. Magdalena Korzekwa

Wszechpotężna jest miłość, która wszystko tworzy, wszystko ochrania. Johann Wolfgang Goethe

Miłość – to skarb, który często dajemy komuś, kto go nie chce wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać. Władysław Grzeszczyk

Jest taka ogromna moc w człowieku, która każe ciało unieść ku górze – to Miłość. Ks. Roman Mleczko

Miłość skłania cię do przyozdobienia się w cnoty, aby pozyskać serce twego ukochanego. John Ching-hsiung Wu

Ludzie mówią – „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa. Kard. Stefan Wyszyński

Miłość sama w sobie jest "nie do pojęcia", ale dzięki miłości możemy "pojąć wszystko". Ks. Józef Stanisław Tischner

Miłość – to największe manko naszego wieku. Franz Werfel

Miłość to niekończąca się tajemnica, bo nie ma żadnej rozsądnej przyczyny, która mogłaby ją wytłumaczyć. Rabindranath Tagore

Prawdziwa miłość jest jak pojawienie się ducha: wielu o nim mówi, a mało go rozpoznaje. François La Rochefoucauld

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  » 

Powrót

 

Słowa i myśli św. Teresy

 

 

„Nasz Ojciec, który widzi w skrytości,

bardziej zwraca uwagę na intencje

niż na wielkość uczynku (św. Teresa)

            

 

 

                                                           Dlatego więc:

 

Staramy się dawać ludziom dobro w ukryciu,

bez względu na to,

gdzie, komu i w jakich okolicznościach.

 

 

„Nie mam innego sposobu, żeby dowieść Ci, Jezu,

mojej miłości, jak tylko rzucać kwiaty, to znaczy,

że nie opuszczę żadnej, choćby najmniejszej, okazji do ofiary,

żadnego spojrzenia, żadnego słowa,

wykorzystam najdrobniejsze nawet uczynki, aby je pełnić z miłości.

Chcę cierpieć z miłości i radować się z miłości,

w ten sposób będę rzucać kwiaty przed Twoim tronem”.

 

Okazujemy Bogu miłość

w drobiazgach dnia codziennego.

 

 
 

„Pozostańmy, zatem jak najdalej od tego,

co błyszczy, umiłujmy naszą maleńkość (...),

wtedy będziemy ubogie w duchu

i Jezus przyjdzie nas odnaleźć,

jakkolwiek daleko będziemy,

i przemieni nas w ogniu miłości”

 

 

Czynimy rzeczy zwyczajne te,

które Bóg daje nam do wypełnienia.

Cenimy prostotę, naturalność.

 

 

„Wystarczy upokorzyć się i znosić cierpliwie

swoje niedoskonałości:

oto świętość prawdziwa”.

 

 

Nie tworzymy wspólnoty ludzi doskonałych,

lecz tych którzy pragną Boga i wierzą

 w Jego niepojętą Miłość ku nam.

 

 

„Wszystko, co robiłam, czyniłam,

aby sprawić przyjemność Panu Bogu

i aby zbawiać Mu dusze”.

 

 

 Nie szukamy własnej wielkości ani doskonałości,

lecz tego, co podoba się Bogu.

 

 

„Pan miłuje tych, którzy dają z radością (2 Kor 9, 7).

Kiedy tylko mogę, robię wszystko co w mojej mocy,

by być radosną,

by sprawiać drugim przyjemność”.

 

 

Pragniemy sprawiać

przyjemność ludziom przez dobre słowo,

uśmiech, drobny gest życzliwości...

 

 

„Prawdziwa jest ta chwała, która trwa wiecznie,

i aby ją zdobyć, nie trzeba koniecznie

dokonywać dzieł rzucających się w oczy...”

 

 

Nie żyjemy tylko dla siebie.

Obdarzamy cichą modlitwą mijanych przechodniów;

pomocą – potrzebujących,

obecnością przy chorych i cierpiących...

 

 

„Dobremu Bogu podoba się w mojej małej duszy to,

gdy widzi, że kocham moją małość i moje ubóstwo,

podoba Mu się moja ślepa ufność w Jego miłosierdzie”

 

 

Uczymy się bezgranicznego zaufania

w Boże Miłosierdzie.

 

 

 

„W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością.

W ten sposób będę wszystkim”.

 

Uczymy się „żyć miłością”.

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Galeria

Wyszukiwanie