Żyjemy

w duchu naszej patronki

 

– św. Teresy

od Dzieciątka Jezus

i Najświętszego Oblicza

 

 

 

 

Miłość:

Dawać ciepło, nie raniąc nikogo.

Być ogniem, nie spalając nikogo.

W ekonomi miłości musisz dać więcej niż posiadasz.

Musisz dać siebie samego

Więc żyć miłością — to posiadać Ciebie,

O Jezu, — Ojca Słowo wiekuiste,

I w Twej miłości zgubić całą siebie

I wchłaniać Ducha płomienie ogniste,

Bo kiedy Ciebie o Jezu miłuję,

Wtedy i Ojciec cały mi się daje,

Trójca Najświętsza w mej duszy się staje      

      Więźniem miłości.

 * * * * *

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Iz 54, 10

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 1 J 4,9

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 1 J 4,16

 

Miłość, którą Duch Święty roznieca w sercach wiernych umacnia wolę w dążeniu do dobra i  pozwala łatwiej znosić trudy i przeciwności codziennego życia.  R. Guardini

Wszystko, co robimy dla Miłości, nabiera wartości i piękna. św. Josemaria Escriva

Wszystko, co zrodzone jest z miłości do Boga, przynosi prawdziwe i trwałe dobro. Zofia Zamoyska

Miłość to pragnienie dobra. Alighieri Dante

Tylko miłość może obdarzyć człowieka niekończącym się poczuciem bezpieczeństwa i pokoju. ks. Roman Mleczko

Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych. Rabindranath Tagore

Najtwardsze włókno rozpuszcza się w ogniu Miłości. Jeżeli się nie rozpuści, to znaczy, że miłość nie jest dostatecznie mocna. Gandhi

Można przyjąć wszystkie sakramenty i pozostać złym, ale nie można być złym, kiedy się ma miłość. Anonim

Tajemnicą nadania znaczenia rzeczy prostej i najpokorniejszej jest miłość. św. Josemaria Escriva

Wierzysz w potęgę miłości, napełnia cię ona do tego stopnia, że nie zostawia miejsca na pytania. I dobrze tak jest. Bo skoro dopuścisz do jednego pytania, jednej wątpliwości, pustka zacznie wkradać się do twojego serca. Jarosław Iwaszkiewicz

Miłość sięga po nieosiągalne. Aldona Różanek

To, co nie jest miłością jest czystą stratą. Guillaume Apollinaire

Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. Marcel Achard

Miłość daje szlachetność nawet tym, których natura pozbawiła tej cechy. William Szekspir

Miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością. Vincent van Gog

W dniu, w którym przestaniesz płonąć miłością, umrze z zimna wielu ludzi. François Mauriak

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  » 

Powrót

 

Słowa i myśli św. Teresy

 

 

„Nasz Ojciec, który widzi w skrytości,

bardziej zwraca uwagę na intencje

niż na wielkość uczynku (św. Teresa)

            

 

 

                                                           Dlatego więc:

 

Staramy się dawać ludziom dobro w ukryciu,

bez względu na to,

gdzie, komu i w jakich okolicznościach.

 

 

„Nie mam innego sposobu, żeby dowieść Ci, Jezu,

mojej miłości, jak tylko rzucać kwiaty, to znaczy,

że nie opuszczę żadnej, choćby najmniejszej, okazji do ofiary,

żadnego spojrzenia, żadnego słowa,

wykorzystam najdrobniejsze nawet uczynki, aby je pełnić z miłości.

Chcę cierpieć z miłości i radować się z miłości,

w ten sposób będę rzucać kwiaty przed Twoim tronem”.

 

Okazujemy Bogu miłość

w drobiazgach dnia codziennego.

 

 
 

„Pozostańmy, zatem jak najdalej od tego,

co błyszczy, umiłujmy naszą maleńkość (...),

wtedy będziemy ubogie w duchu

i Jezus przyjdzie nas odnaleźć,

jakkolwiek daleko będziemy,

i przemieni nas w ogniu miłości”

 

 

Czynimy rzeczy zwyczajne te,

które Bóg daje nam do wypełnienia.

Cenimy prostotę, naturalność.

 

 

„Wystarczy upokorzyć się i znosić cierpliwie

swoje niedoskonałości:

oto świętość prawdziwa”.

 

 

Nie tworzymy wspólnoty ludzi doskonałych,

lecz tych którzy pragną Boga i wierzą

 w Jego niepojętą Miłość ku nam.

 

 

„Wszystko, co robiłam, czyniłam,

aby sprawić przyjemność Panu Bogu

i aby zbawiać Mu dusze”.

 

 

 Nie szukamy własnej wielkości ani doskonałości,

lecz tego, co podoba się Bogu.

 

 

„Pan miłuje tych, którzy dają z radością (2 Kor 9, 7).

Kiedy tylko mogę, robię wszystko co w mojej mocy,

by być radosną,

by sprawiać drugim przyjemność”.

 

 

Pragniemy sprawiać

przyjemność ludziom przez dobre słowo,

uśmiech, drobny gest życzliwości...

 

 

„Prawdziwa jest ta chwała, która trwa wiecznie,

i aby ją zdobyć, nie trzeba koniecznie

dokonywać dzieł rzucających się w oczy...”

 

 

Nie żyjemy tylko dla siebie.

Obdarzamy cichą modlitwą mijanych przechodniów;

pomocą – potrzebujących,

obecnością przy chorych i cierpiących...

 

 

„Dobremu Bogu podoba się w mojej małej duszy to,

gdy widzi, że kocham moją małość i moje ubóstwo,

podoba Mu się moja ślepa ufność w Jego miłosierdzie”

 

 

Uczymy się bezgranicznego zaufania

w Boże Miłosierdzie.

 

 

 

„W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością.

W ten sposób będę wszystkim”.

 

Uczymy się „żyć miłością”.

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Galeria

Wyszukiwanie