Żyjemy

w duchu naszej patronki

 

– św. Teresy

od Dzieciątka Jezus

i Najświętszego Oblicza

 

 

 

 

Miłość:

Dawać ciepło, nie raniąc nikogo.

Być ogniem, nie spalając nikogo.

W ekonomi miłości musisz dać więcej niż posiadasz.

Musisz dać siebie samego

Ach żyć miłością — to w naczyniu kruchym

Trzymać ukryty skarb nieba całego,

Ja nie anielskim jestem przecież duchem —

Żyję w powłoce ciała śmiertelnego,

Ty widzisz, Panie, upadam co chwila,

Lecz Ty się moją nie zrażasz słabością,

Twa dłoń mię dźwiga, twarz ku mnie się schyla,          

      Żyję miłością!

 

* * * * *

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rz 5,5

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. 2 Tym 1,7

 

Miłość przynagla do nieustannego dążenia ku Bogu. John Ching-hsiung Wu

Bez duchowego pokarmu, czerpanego z Ciała i Krwi Chrystusa, ludzka miłość pozostaje zawsze skażona egoizmem. św. Jan Paweł II

Miłość i bojaźń muszą iść razem. Bojaźń bez miłości staje się podłością. Miłość bez bojaźni to zarozumialstwo. Kiedy miłość istnieje bez bojaźni, jest nieostrożna i nie zna hamulców – nie patrzy, dokąd zmierza, a potem... potrzebne są inne środki. św.O. Pio

Dobrze jest myśleć, jeszcze lepiej się modlić, a miłość jest wszystkim. E. Leseur

Nie ma sposobu na ukrycie miłości, kiedy ona jest, i nie ma możliwości jej udawania, gdy jej nie ma. François La Rochefoucauld

Uczmy się i my realizować w naszym życiu logikę Ewangelii, której fundamentem jest miłość. Przestańmy naresz­cie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym. kard. Stefan Wy­szyński

Miłość jest aktem wiary. Kto ma mało wiary, ten dozna mało miłości. Erich Fromm

Miłość to nie czyny niezwykłe i bohaterskie, to wypełnianie zwykłych obowiązków z miłością. Jean Vanier

Miłość jest dlatego piękna, że chroni przed samolubstwem. Christian Friedrich Hebel

Miłość daje, ale niczego nie żąda. Lew Tołstoj

Miłość to triumf wyobraźni nad inteligencją. Henry Louis Mencken

Miłość to nie jest całkowite oddanie się i podporządkowanie, miłość wymaga dojrzałości. Autor nieznany

Niewola miłości jest jedyną, w którą człowiek oddaje się dobrowolnie i czyni to w imię najwyższego szczęścia. Platon

Pokorna miłość ma taką moc, że nic się jej oprzeć nie może. Fiodor Dostojewski

Prawdziwa miłość podobna jest do pierścienia, a pierścień nie ma początku i nie ma końca. powiedzenie rosyjskie

Ceń miłość, którą zostałeś obdarzony, ponad wszystko inne. Ona przetrwa kiedy twoje złoto i zdrowie dawno znikną. Og Mandino

 «  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  » 

Powrót

 

Słowa i myśli św. Teresy

 

 

„Nasz Ojciec, który widzi w skrytości,

bardziej zwraca uwagę na intencje

niż na wielkość uczynku (św. Teresa)

            

 

 

                                                           Dlatego więc:

 

Staramy się dawać ludziom dobro w ukryciu,

bez względu na to,

gdzie, komu i w jakich okolicznościach.

 

 

„Nie mam innego sposobu, żeby dowieść Ci, Jezu,

mojej miłości, jak tylko rzucać kwiaty, to znaczy,

że nie opuszczę żadnej, choćby najmniejszej, okazji do ofiary,

żadnego spojrzenia, żadnego słowa,

wykorzystam najdrobniejsze nawet uczynki, aby je pełnić z miłości.

Chcę cierpieć z miłości i radować się z miłości,

w ten sposób będę rzucać kwiaty przed Twoim tronem”.

 

Okazujemy Bogu miłość

w drobiazgach dnia codziennego.

 

 
 

„Pozostańmy, zatem jak najdalej od tego,

co błyszczy, umiłujmy naszą maleńkość (...),

wtedy będziemy ubogie w duchu

i Jezus przyjdzie nas odnaleźć,

jakkolwiek daleko będziemy,

i przemieni nas w ogniu miłości”

 

 

Czynimy rzeczy zwyczajne te,

które Bóg daje nam do wypełnienia.

Cenimy prostotę, naturalność.

 

 

„Wystarczy upokorzyć się i znosić cierpliwie

swoje niedoskonałości:

oto świętość prawdziwa”.

 

 

Nie tworzymy wspólnoty ludzi doskonałych,

lecz tych którzy pragną Boga i wierzą

 w Jego niepojętą Miłość ku nam.

 

 

„Wszystko, co robiłam, czyniłam,

aby sprawić przyjemność Panu Bogu

i aby zbawiać Mu dusze”.

 

 

 Nie szukamy własnej wielkości ani doskonałości,

lecz tego, co podoba się Bogu.

 

 

„Pan miłuje tych, którzy dają z radością (2 Kor 9, 7).

Kiedy tylko mogę, robię wszystko co w mojej mocy,

by być radosną,

by sprawiać drugim przyjemność”.

 

 

Pragniemy sprawiać

przyjemność ludziom przez dobre słowo,

uśmiech, drobny gest życzliwości...

 

 

„Prawdziwa jest ta chwała, która trwa wiecznie,

i aby ją zdobyć, nie trzeba koniecznie

dokonywać dzieł rzucających się w oczy...”

 

 

Nie żyjemy tylko dla siebie.

Obdarzamy cichą modlitwą mijanych przechodniów;

pomocą – potrzebujących,

obecnością przy chorych i cierpiących...

 

 

„Dobremu Bogu podoba się w mojej małej duszy to,

gdy widzi, że kocham moją małość i moje ubóstwo,

podoba Mu się moja ślepa ufność w Jego miłosierdzie”

 

 

Uczymy się bezgranicznego zaufania

w Boże Miłosierdzie.

 

 

 

„W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością.

W ten sposób będę wszystkim”.

 

Uczymy się „żyć miłością”.

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Galeria

Wyszukiwanie