Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga,
w Panu wybrałem sobie schronienie,
by opowi
adać wszystkie Jego dzieła

(
Ps 73,28)

 

  

O istnieniu trzech kategorii ludzi.

 Pierwsza, to ci którzy posiedli Boga i Mu służą,
ci ludzie są rozumni i szczęśliwi;
druga kategoria to ludzie nie posiadający Boga
ani nie służący Mu i ci są nierozumni i nieszczęśliwi
;
trzecia kategoria to ludzie nie posiadający Boga,
ale Go poszukujący, ci są rozumni ale jeszcze nieszczęśliwi
.

Blaise Pascal

IM BLIŻEJ JESTEŚMY NATURY, TYM WIĘCEJ W NAS BOGA

„Wierzę w Boga i mogę z całą sumiennością stwierdzić, że nigdy w ciągu całego życia nie uznawałem filozofii ateistycznej (...). Moja religia jest pokornym uwielbieniem nieskończonej, duchowej istoty wyższej natury."

„Wierzę, że istnieje nadrzędna siła, która świat wprawiła w ruch i nadała materii jej prawa. Tę siłę, nieuchwytna dla naszych badań, nazywam Bogiem".

„Im bardziej zgłębiam naukę, tym bardziej wierzę w Boga".

„Nauka bez religii jest kulawa, a religia bez nauki ślepa". Albert Einstein – jeden z największych fizyków, genialny twórca teorii względności

* * *

„Elementy konstytucyjne życia są najwspanialszym arcydziełem, jakie kiedykolwiek zostało stworzone według praw kierowniczych mechaniki kwantowej Boga”. E. Schrödinnger – fizyk-teoretyk, laureat nagrody Nobla

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  » 

Powrót

Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga:
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,
lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła,
wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.
Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać,
o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności;
a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich poznać,
o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.

                          Bo z wielkości i piękna stworzeń

                    poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.

Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą,
ale Boga szukają i pragną Go znaleźć
.
Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom,
bo piękne to, na co patrzą.
Ale i oni nie są bez winy:
jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy,
by móc ogarnąć wszechświat – jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana?
(Mdr 13,1-9)

Tak mówi Pan: Niebiosa są moim tronem,
a ziemia podnóżkiem nóg moich
.

Jakiż to dom możecie Mi wystawić
i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie?

Przecież moja ręka to wszystko uczyniła
i do Mnie należy to wszystko…

(Iz 66,1-2)

Na rozkaz Pana, na początku, stały się Jego dzieła i gdy tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadanie.

Uporządkował je na zawsze, od początku aż w daleką przyszłość.

Nie odczuwają głodu ani zmęczenia i nigdy nie porzucą swego zadania, żadne nie zderzy się z drugim i Jego słowom nigdy nie odmówią posłuchu.

Następnie zwrócił Pan wzrok swój na ziemię i napełnił ją dobrami swoimi.

Pokrył jej oblicze wszelkiego rodzaju istotami żywymi, które do niej powrócą.

(Ps. 16,26-30)

 

Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.

Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego,

co jest zbyt trudne dla ciebie.

O tym rozmyślaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.

Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi - więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.

Ps 3.20-23

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!

Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!

Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana!
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!
Ps 105, 1-4

...«W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy» —
 mówi Paweł na ateńskim Areopagu —
Kim jest On?
Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń,
która wszystko ogarnia — 
On jest Stwórcą:
Ogarnia wszystko powołując do istnienia z nicości
 nie tylko na początku, ale wciąż.
 Wszystko trwa stając się nieustannie — 
 «Na początku było Słowo i wszystko przez Nie się stało».
Tajemnica początku rodzi się wraz ze Słowem,
wyłania się ze Słowa.
Słowo —  odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie.
Ten, który stwarzał, widział —  widział, «że było dobre»,
widział widzeniem różnym od naszego,
On —  pierwszy Widzący — 
Widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej Istoty,
swej pełni —
Widział: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius —
Nagie i przejrzyste —
Prawdziwe, dobre i piękne — 
Widział widzeniem jakże innym niż nasze.
Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie:
«Na początku było Słowo i wszystko przez Nie się stało»,
wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy — 
Słowo, przedziwne Słowo —  Słowo przedwieczne,
jak gdyby próg niewidzialny
wszystkiego co zaistniało, istnieje i istnieć będzie.
Jakby Słowo było progiem.
 
Próg Słowa, w którym wszystko było na sposób niewidzialny,
odwieczny i boski —  za tym progiem zaczynają się dzieje!...
Medytacje nad «Księgą Rodzaju» na progu kaplicy sykstyńskiej
 Jan Paweł II 

 

 

DOBRA WOLA W SZUKANIU BOGABóg objawia się tym wszystkim, którzy szukają Go czystym sercem. Ten, kto szuka szczerze Boga, w efekcie odnajduje Go, mimo niezliczonych trudności.
Tylko ten jest mądry, kto spotkał Boga i upadł przed nim, na kolana.
Benedykt XVI
 
~~~~~
Aby znaleźć Boga, trzeba Go szukać.
Aby Boga szukać, trzeba o Nim myśleć, trzeba Go pragnąć.
Padro Arrupe
 
~~~~~
Życie jest nam dane, aby szukać Boga.
św. Perpetua
 
~~~~~
Być człowiekiem znaczy poszukiwać.
Wszelkie ludzkie poszukiwanie jest w istocie poszukiwaniem Boga.
bł. Jan Paweł II
 
~~~~~
Wszyscy poszukują Boga, chociaż nie wszyscy szukają we właściwym miejscu.
Grzeszymy wówczas, gdy szukamy Boga tam, gdzie nie można Go znaleźć.
bł. Jan Paweł II
 
~~~~~
Bóg przemawia do nas przede wszystkim przez swoje stworzenie.
Ale aby usłyszeć Jego głos, potrzebne jest uważne spojrzenie.
…dla wielu ludzi podziwianie natury jest zawsze “pierwszym krokiem
na drodze ku Bogu", trzeba jednak – podobnie jak Mędrcy – być gotowym do “wyruszenia w drogę.
Kard. Ch. Schönborn
 
~~~~~
Daj mi, proszę, wolę, która Cię szuka, mądrość, która Ciebie znajduje,
życie, które Tobie by się podobało, wytrwałość,
oczekującą na Ciebie z ufnością i ufność,
która w końcu dojdzie do posiadania Ciebie.
św. Tomasz z Akwinu
 
~~~~~
Odrzućcie od siebie wszystkie małe i wielkie skarby, które rządzą waszym sercem... a wtedy ujrzycie Boga.
św. Franciszek
 
~~~~~
Bóg idzie do tych, którzy do Niego przychodzą.
Przysłowie rosyjskie

Najmniejsze poznanie Boga jest cenniejsze od poznania wszystkich innych rzeczy.
Arystoteles

~~~~~
…poznajemy Boga w Jego stwórczym dziele i dzięki lekturze Pisma Świętego.
Michaił Łomonosow

~~~~~
Chciałbym was skłonić do szukania Boga…
Bóg Jezusa Chrystusa.
Pewność. Pewność. Radość. Pokój.
Znajduje się Go tylko na drodze wskazanej przez Ewangelię.
Blaise Pascal

~~~~~
Kto czego innego szuka niż tylko Boga i zbawienia swojej duszy, znajduje tylko udrękę i ból.
św. Tomasz a’Kempis

~~~~~
Najwyższym dobrem ducha jest poznanie Boga, a najwyższą cnotą ducha jest poznanie Boga.
Spinoza

...wzrokiem duchowym, jaki był mi dany, dojrzałem w górze, ponad owym wzrokiem, ponad moim umysłem światłość Boga niezmienną…
…Pojąłem w sposób zupełnie jasny, że wszystko, co stworzyłeś, jest dobre i że nie ma żadnych substancji, których byś nie stworzył.


Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł zrozumieć.
św. Augustyn

~~~~~
Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem. 
Kiedy się sądzi, że On jest nieobecny, można Go oglądać – kiedy jest obecny nie można Go zobaczyć.
Aureliusz Augustyn z Hippony

~~~~~
Aby widzieć Boga trzeba otworzyć inne narządy wzroku, trzeba narazić się na niebezpieczeństwo nocy.
o. Raniero Cantalamessa

~~~~~
Bóg jest jak wiatr: nie widzisz Go, ale czujesz.

~~~~~
Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.
Aureliusz Augustyn z Hippony

~~~~~
Celem życia człowieka jest wędrówka do Boga. 
Leopold Staff

To, co należy do Boga, to całe nasze istnienie, to wszystkie nasze chwile, wszystkie uderzenia naszego serca... ponieważ wszystko pochodzi od Niego i istnieje jedynie z Jego woli. Skoro tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem, że nie mogę postąpić inaczej jak żyć tylko dla Niego.
C. de Foucauld

~~~~~
Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga: W sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga!
Adam Mickiewicz

~~~~~
Max Planck, twórca teorii kwantów, laureat nagrody Nobla, stwierdził, że dla uczonego Bóg stoi na końcu wszelkich dociekań. Dla mnie – poety – Bóg jest początkiem (natchnienie) i końcem pracy twórczej( wiersz).
Janusz Kandzia 

~~~~~
... materia wszystkiego nie wyjaśnia, wystarczy przyjrzeć się człowiekowi, którego działalność w głównej mierze jest niematerialna: myśli, emocje i uczucia. ... To życie pokazuje mi, że jest Bóg i że pozostaje w relacji ze mną.
Bp Giuseppe Zentiego

Prawdziwym teologiem jest ten, kto nie ulega pokusie zmierzenia swoim rozumem tajemnicy Boga, lecz ten, kto zdaje sobie sprawę z własnych ograniczeń, jak wielcy święci.
Na szczęście w historii Kościoła byli mężczyźni i kobiety zdolni uznać swoją małość w obliczu wielkości Boga, zdolni do pokory, a zatem i do osiągnięcia prawdy – które odczytały Pismo Święte nie w sposób naukowy, ale "wnikając w jego serce", aż po świętych i błogosławionych naszych czasów...
"Oto mali”, którzy są także uczeni, na których należy się wzorować i którzy pomagają nam być prawdziwymi teologami, którzy mogą głosić tajemnice,
albowiem do głębi dotknięte zostały ich serca.
Benedykt XVI

~~~~~
Jak wielką rzeczą jest poznawać, kochać i służyć Bogu! Na tym świecie nie mamy nic ważniejszego do zrobienia. Wszystko inne jest stratą czasu. Działać mamy jedynie dla Boga, składając nasze dzieła w Jego ręce.
Jan Maria Vianney

~~~~~
Usposobienia człowieka są zmienne jak fala nad głębią morską; jednak w tej głębi duszy jest niezmienny Bóg.
Kard. S. Wyszyński

Pewien Arab towarzyszył w przeprawie przez pustynię francuskiemu badaczowi.
Każdego poranka pochylał się ku ziemi, aby wielbić Boga i modlić się do Niego. Jednego dnia Francuz odezwał się do niego drwiąco:
- Dlaczego jesteś taki naiwny?
Jeżeli nie możesz dotknąć ani zobaczyć twojego Boga, to znaczy, że Go nie ma.
Ale Arab nic nie odpowiedział.
Chwilę później Francuz dostrzegł na piasku ślady wielbłąda i krzyknął:
- Patrz, przechodził tutaj wielbląd.
A na to Arab:
- Panie, ależ Pan jest naiwny, przecież ani go Pan nie widział, ani go Pan nie dotknął.
- Głupku! Przecież widzę ślady!
Wtedy Arab wskazał palcem na słońce i powiedział:
- Ja też widzę ślady Stwórcy.
Bóg jest.
Pellegrino

~~~~~
Pośród ciszy pustyni słychać głos Boga i człowiek w swojej samotności staje się wrażliwy na tę obecność, która jest w nim.
Br. Roger

~~~~~
Wspominając moją podziemną pracę, wyznaję, że na ławicach węgla spotkałem odciski palców Pana Boga. W głębokich pokładach usłyszałem zniewalający Jego głos w natarczywym nakazie refleksji i pisania. W moich podziemiach, poza dotykalną rzeczywistością, ujrzałem mnóstwo innych rzeczywistości, których można dotknąć jedynie palcami rozwiniętej duchowości.
Józef Krupiński

Świat jest podtrzymywany przez nieskończoną Inteligencję.
Im bardziej obserwuję, tym bardziej widzę tę Inteligencję, która jaśnieje poza tajemnicą rzeczy.
Wiem, że Ktoś mnie wyszydzi, ale to nic.
Łatwiej będzie zerwać ze mnie skórę niż wyrwać mi wiarę w Boga.
Bóg? Ja w Niego nie wierzę: ja Go widzę.
Fabre

~~~~~
Boga dosięga się uczuciem a nie rozumem.
Blaise Pascal

~~~~~
Bóg – jest w trzech osobach: potężna inteligencja, nieskończona energia, natura.
Albert Einstein

~~~~~
Bóg jest wyższy od mojej wysokości i głębszy od mojej głębi.
św. Augustyn

~~~~~
…Kontemplacja piękna stworzenia pobudza do rozpoznania miłości Stwórcy, owej Miłości, która <<wprawia w ruch słońce i gwiazdy>>.
Benedykt XVI

~~~~~~
Miłość otwiera Boga i powoduje, że On udziela się na zewnątrz, zaś pierwszym przejawem tego udzielenia się Boga na zewnątrz było stworzenie świata.
bp Stanisław Napierała

Ślepcem jest ten, do kogo nie dociera blask bijący z rzeczy stworzonych.
Głuchy jest ten, kto nie słyszy tak potężnego wołania.
Niemy jest ten, Kto nie wysławia Boga za te wszystkie skutki.
Głupi jest ten, który mimo takich wskazówek nie zauważa pierwszej zasady.
Otwórz więc oczy, nakłoń duchowe uszy,
rozwiąż swe usta i przyłóż swoje serce, abyś we wszystkich stworzeniach zobaczył, dosłyszał, pochwalił, ukochał, uszanował, uwielbił i uczcił swojego Boga, by przypadkiem nie powstał przeciw tobie cały świat.
św. Bonawentura

~~~~~
Ludzie są biedni, ponieważ nie potrafią, ani widzieć, ani rozumieć darów, które są obok nich.
Pitagoras

~~~~~
Bóg kluczem miłości otworzył swoją dłoń, by dokonać dzieła stworzenia.
Św. Tomasz z Akwinu
 
~~~~~
Ja wierzę w Boga, który jest dla mnie Duchem, Miłością, zasadą wszystkich rzeczy. Wierzę, że On jest we mnie, jak ja jestem w Nim.
Lew Tołstoj

~~~~~
Pośród śmierci trwa życie, pośród kłamstwa trwa prawda, pośród ciemności trwa światło. Stąd wnioskuję, że Bóg jest życiem, prawdą i światłem.
Mahatma Gandhi

~~~~~
Cuda są cudowne naprawdę tylko dla tych, którzy już dojrzeli do tego, by widzieć działanie Boga w najbardziej zwyczajnych wydarzeniach.
Marice Blondel

~~~~~
Od kiedy odkryłem, że Bóg istnieje, zrozumiałem, że życie nie ma sensu, jeżeli nie żyje się dla Pana.
Karol de Foucauld

Ta jedna licha drzewinka –
Nie trzeba dębów tysięcy!
Z szeptem się ku mnie przegina:Jest Bóg i czegóż ci więcej?!
J. Kasprowicz

~~~~~
Nie trzeba mieć wrażliwości poety, aby iskrą wiary dojrzeć Wszechogarniającą Obecność.
Ks. K. Bukowski

~~~~~
...wszystkie dobre ludzkie działania koniec końców prowadzą do Boga. Różne są tylko drogi, jakimi ludzie do Niego dochodzą. Odczytywanie Pana przez jego stworzenie, przez przyrodę jest tylko jedną z nich. Jednakże ludziom, którym ta droga została dana Bóg daje jednocześnie wiele doznań i autentycznych wzruszeń w poznawaniu Jego samego.
Krzysztof Wojciechowski

~~~~~
Bóg mówi do człowieka językiem prawdy – poprzez Biblię; językiem dobra – poprzez miłość; oraz językiem piękna – poprzez dzieło stworzenia, sztukę, kulturę.
Ks. Mariusz Pohl

~~~~~
Gdyby Bóg na 24 godziny dał mi swoją wszechmoc, zobaczyłbyś, ile zmian wprowadziłbym na świecie! Ale gdyby mi dał i swoją mądrość, pozostawiłbym wszystko takim, jakie jest!
Monsabré

Narzekasz na piekło na ziemi?
Idź w góry.
Tam na szczytach będziesz bliżej nieba znajdziesz Tego, którego szukasz
i będziesz z Nim rozmawiać jak Mojżesz
z Jahwe. Idź więc w góry.
H. Monedo
~~~~~
Bóg jest we wszystkim, co nas otacza, trzeba go przeczuwać, przeżywać.
Paulo Coelho
~~~~~
Każdy człowiek posiada w sobie przestrzeń graniczącą z Bogiem. Tam, gdzie kończy się stworzenie, tam zaczyna się Stwórca. A każdy jest w stanie przyjąć w sobie Boga.
Luigi Accattoli
~~~~~
Wydaje mi się, że Bóg sam utrzymuje we mnie żywe wspomnienie swojej obecności. Gdziekolwiek się znajduję, w szkole, na przerwie, czy gdziekolwiek indziej, myśl o Bogu mi towarzyszy, pomaga mi i pociesza.
Bł. Laura Vicuńa

Usiądź na brzegu jutrzenki – dla ciebie podniesie się słońce.
Usiądź na brzegu nocy – dla ciebie zajaśnieją gwiazdy.
Usiądź na brzegu strumienia – dla ciebie zaśpiewa słowik.
Usiądź na brzegu milczenia – przemówi do ciebie Bóg.
Vahira

~~~~~
Mogę cię zapewnić, ponieważ byłem świadkiem wielu, że żaden z tych, którzy w swojej młodości uwierzyło, że nie ma Boga, nie wytrwało w tym przekonaniu do starości.
Platon

~~~~~
Mój Boże, nie wierzę w Ciebie, ale pomóż mi! 
Paulo Coelho

~~~~~
Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz.
A potem żądaj ode mnie, czego chcesz.
Św. Augustyn

~~~~~
Inny niż myślisz.
Jeśli zaczniesz się zastanawiać, że wszystko, coś myślał o Bogu, jest błędne i że Boga nie ma, nie rozpaczaj. Wielu ludzi tak myślało. Ale pamiętaj, że źródłem naszej niewiary nie jest fakt, że Boga nie ma.
Jeśli nie możesz wierzyć w Boga, w którego dotychczas wierzyłeś, to znaczy, że z twoją wiarą było coś nie w porządku, i musisz się starać lepiej poznać to, co nazywasz Bogiem.
Kiedy dzikus przestaje wierzyć w swego drewnianego bożka, nie znaczy to, że nie ma Boga; znaczy to tylko, że prawdziwy Bóg nie jest z drewna.
Lew Tołstoj

Rozgwieżdżone niebo jest jak otwarta księga, która mówi ateiście:
« Analfabeto»!
D. Giuliotti

~~~~~
Ten, kto może zaprzeczyć istnieniu Boga wobec rozgwieżdżonej nocy, wobec pochówku swoich bliskich, wobec męczeństwa, jest bardzo nieszczęśliwy albo bardzo winny.
G. Mazzini

~~~~~
Nauka nie jest szczytem wielkości, jest nim świadomość potrzeby Boga.
bł. Jan XXIII

~~~~~
Każda dusza, w sposób ukryty lub jawny, posiada zdolność do spotkania
Boga. 
Benedykt XVI

~~~~~
Gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek pójdziesz, będziesz zawsze nieszczęśliwy, jeżeli nie zwrócisz się do Boga.
św. Tomasz Kempis

~~~~~
Od Boga mają ludzie początek i do Boga wrócą. Skąd człowiek wyszedł, tam też wróci.
św. Grzegorz z Nysy

~~~~~
Nie znam kosmonauty, który wyleciałby niewierzący i niewierzący wrócił.
A wiara wierzących się pogłębia. Wraca się stamtąd z przeświadczeniu
o istnieniu Boga i jeszcze większą potrzebą czynienia dobra innym.
Mirosław Hermaszewski

Wyciosaj Boga z ciemności
Wiarą,
Tak jak górnik wyrąbuje węgiel
Ze skalnej ściany.
Wyciosaj Go wiarą,
Jedynym narzędziem,
Jakie pozostało w ciemności
Panującej pod ziemią
Na samym dnie szybu
Jeżeli znajdziesz Go tam,
To już nie musisz się bać,
Bo wtedy zrozumiesz,
Że możesz Go znaleźć wszędzie.
(anonim)

~~~~~
Rzeka oddzielona od źródła wysycha. To samo dzieje się z nami, jeżeli oddzielimy się od Źródła początku: Boga.
Gandhi

~~~~~
Odnaleźć Boga to spotkać się z Jego miłością. Odnaleźć Boga to doświadczyć Jego miłosierdzia.
Antonio Gaudí

~~~~~
Gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek pójdziesz, będziesz zawsze nieszczęśliwy, jeżeli nie zwrócisz się do Boga.
Kempis

~~~~~
Im bardziej będziemy szli ku Bogu, tym bardziej będziemy zjednoczeni, tzn. zbliżeni. Istoty ludzkie nie są równoległe, ale zbieżne: Bóg jest ich ogniskową.
L. Bloy

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Galeria

Wyszukiwanie